Talon Emännät t:mi
Yleiset toimitusehdot

Voimassa 21.4.2017 lukien.

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Talon Emännät toiminimen (jäljempänä ”Pitopalvelu”) asiakkaalleen (”Asiakas”) tuottamiin ja toimittamiin palveluihin, elintarviketoimituksiin sekä juhlatilan ja muiden tarvikkeiden vuokraan.

 

2. Tarjous

Pitopalvelu antaa pääsääntöisesti kirjallisen tarjouksen toivotusta palvelusta sekä tilan vuokrasta. Tarjous lasketaan tarjouspyynnössä määritellyn vierasmäärän ja muiden siinä esitettyjen tietojen mukaisesti.

Tarjous on voimassa määräajan. Mikäli Pitopalvelu ei saa määräajan kuluessa Asiakkaalta vastausta tarjoukseen, se raukeaa.

Tarjouspyynnöt, tarjoukset, hyväksymiset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisesti.

 

3. Tarjouksen hyväksyminen

Tarjous katsotaan hyväksytyksi ja sopimus tilauksesta syntyneeksi silloin, kun Asiakas hyväksyy tehdyn tarjouksen.

Pitopalvelu voi niin harkittuaan pyytää asiakkaaltaan varausmaksun. Varausmaksua ei palauteta, jos Asiakas varausmaksun maksamisen jälkeen peruuttaa tilauksen.

 

4. Tilauksen muuttaminen

Tilaukseen on mahdollista tehdä pieniä muutoksia, mikäli niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä. Muutosten tekeminen ei ole mahdollista, kun tilaisuuden järjestämiseen on vähemmän aikaa kuin 7 vuorokautta.

 

5. Laskutus

Lopullinen vierasmäärä tulee ilmoittaa Pitopalvelulle viimeistään 5 vuorokautta ennen tilaisuutta. Laskutus tapahtuu lopullisen vierasmäärän perusteella. Laskutuksessa noudatetaan tarjouksessa ilmoitettua hinnoittelutapaa.

Laskutuksessa huomioidaan myös Asiakkaan ilmoittamat muutokset ja lisäpalvelut, joita ovat esimerkiksi tilauksen jälkeen ilmoitetut erikoisruokavaliot, lisätarjoilut, lisäastiat jne. Tarjouksessa esitetyt arvioidut erät laskutetaan toteutuneen mukaan.

Pitopalvelu voi niin harkittuaan pyytää Asiakkaalta maksun etukäteen joko kokonaan tai osittain. Pitopalvelu voi kieltäytyä tilatun palvelun tuottamisesta ja tavaran toimittamisesta, mikäli laskutettua ennakkomaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Lasku Asiakkaalle lähetetään viivytyksettä tilaisuuden tai toimituksen jälkeen. Maksuehto on 14 vrk netto. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan viivästyneelle summalle lainmukaista viivästyskorkoa sekä perintäkulut. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonisävero.

 

6. Tilauksen peruuttaminen

Asiakas voi peruuttaa tilauksen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sovittua toimitusaikaa ilman seuraamuksia. Mahdollista varausmaksua ei kuitenkaan palauteta.

Mikäli peruuttaminen tapahtuu yllä mainittua ajankohtaa myöhemmin, mutta viimeistään 30 vrk ennen sovittua toimitusaikaa, Asiakas on velvollinen maksamaan 25 % sovitusta hinnasta.

Mikäli peruuttaminen tapahtuu yllä mainittua ajankohtaa myöhemmin, mutta viimeistään 14 vrk ennen sovittua toimitusaikaa, Asiakas on velvollinen maksamaan 50 % sovitusta hinnasta.

Mikäli peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen tilaisuutta, Asiakas on velvollinen maksamaan 100 % sovitusta hinnasta.

Yllä mainitusta huolimatta ruokatarjoilut on mahdollista peruuttaa veloituksetta siihen asti, kunnes niihin liittyvä hankinnat on aloitettu, mutta näissäkin tapauksissa peruuttaminen tulee tehdä viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta.

 

7. Vastuu vahingosta

Tilat sekä kaikki irtaimisto on Asiakkaan vastuulla vuokrausajan. Asiakas sitoutuu korvaamaan täysimääräisesti vuokra-aikana vuokratulle tilalle tai Asiakkaan käyttöön luovutetulle välineistölle aiheutetut vahingot tai rikkoutuminen.

Pitopalvelun peruuttaessa tilaisuuden rajoittuu Pitopalvelun korvausvelvollisuus mahdollisten maksusuoritusten palauttamiseen.

 

8. Muuta

Pitopalvelu vastaa ruokatuotteiden laadusta ja turvallisuudesta sinä aikana, kun Pitopalvelun henkilöstöä on tilaisuudessa läsnä. Pitopalvelu ei ota mitään vastuuta niistä tuotteista, jotka Asiakas on itse hankkinut tarjolle pantavaksi.

Asiakkaalla on oikeus tilauksen ylijääneisiin ruokatuotteisiin. Ylijääneistä ruokatuotteista voidaan sopia tilauskohtaisesti.

Pitopalvelu ei vastaa tilaan jätetyistä tavaroista eikä järjestyshäiriöistä.

 

9. Muutosoikeus

Pitopalvelu pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin toimitusehtoihin sekä hinnastoon.

 

10. Reklamaatiot ja erimielisyydet

Asiakkaan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun, tulee mahdollinen reklamaatio tehdä 7 vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä. Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti.

Asiakkaan ja Pitopalvelun väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä ratkaistaan erimielisyydet Pitopalvelun kotipaikan käräjäoikeudessa.

© 2019 Lehmustien Juhlatalo | Lehmustie 1 11910 Riihimäki | Toimitusehdot & Tietosuojaseloste | tilavaraukset@lehmustienjuhlatalo.fi | 050 367 2410