Tietosuoja-asetusta koskeva tiedote asiakkaillemme 1.11.2018

Talon Emännät ja Lehmustien Juhlatalo

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen, kuten varausten tekoon, sähköpostikirjeenvaihtoon ja laskutukseen. Sähköiseen suoramarkkinointiin kuten uutiskirjeisiin pyydämme aina asiakkaalta erikseen luvan.

Käyttösidonnaisuus

Keräämme asiakastietoja tarjotaksemme asiakkaillemme mahdollisimman hyvän, turvallisen, sujuvan ja yksilöllisen palvelun. Tietoja kerätään mm. yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse, suullisesti, kirjallisesti tai puhelimitse.

Tietojen minimointi

Tiedot, joita meillä on asiakkaistamme, ovat asianmukaisia, oleellisia ja tarpeellisia.

Säilytyksen rajoittaminen ja täsmällisyys

Asiakastietoja säilytämme vain sen aikaa, kuin on asiakassuhteen kannalta oleellista. Kun asiakas ei ole 12 kuukauteen aktiivinen, poistamme tiedot. Laskutusohjelmassamme (Isolta Arkhimedes) sekä kirjanpitäjällämme tiedot säilytetään lain vaatiman ajan.

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

Meillä on laillinen peruste käsitellä asiakastietoja ja asiakassuhteen synnyttyä asiakkaan sen perusteella antama suostumus tietojen käsittelyyn. Läpinäkyvyyden vaatimus edellyttää, että informoimme rekisteröityjä ymmärrettävällä tavalla henkilötietojen käsittelystä (esim. tämä asiakastiedote)

Asetuksen periaatteet

Noudatamme tietosuoja-asetuksen periaatteita ja varmistamme, että käsittelyssä on lainsäädännössä säädetty käsittelyperuste.

Eheys ja luottamuksellisuus

Suunnitellut toimet, joilla varmistetaan henkilötietojen turvallisuus ja tietojen suojaaminen:
Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja (eli käsittelemme vain tarpeellisia henkilötietoja emmekä anna tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asianomaisen lupaa).
Velvoite edellyttää, että edellä mainitut tietosuojaperiaatteet otetaan osaksi henkilötietojen käsittelyä, ja periaatteen täytäntöönpanoa varten toteutetaan tekniset ja organisatoriset toimenpiteet (mm. it-turvallisuus, mahdollisten työntekijöiden salassapitosopimukset).

Osoitusvelvollisuus

Suunnittelemme, dokumentoimme ja ohjeistamme sisäisesti henkilötietojen käsittelyä. Vastaavana henkilönä toimii yrittäjä, Anne Malinen. Häneltä voit halutessasi kysyä, mitä tietoja sinusta on tallennettu.

Ystävällisin, ja tietoturvallisin terveisin
Anne Malinen
Talon Emännät & Lehmustien Juhlatalo

© 2019 Lehmustien Juhlatalo | Lehmustie 1 11910 Riihimäki | Toimitusehdot & Tietosuojaseloste | tilavaraukset@lehmustienjuhlatalo.fi | 050 367 2410